PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
Universiti Malaysia Kelantan

Visi


Menjadi Pusat Pengajian Siswazah yang menerajui kecemerlangan pendidikan tinggi dan penyelidikan yang berteraskan keusahawanan bagi kesejahteraan global

Misi


Melahirkan graduan pascasiswazah profesional yang bercirikan keusahawanan, beretika, berpengetahuan dan berkemahiran tinggi.

Menghasilkan penyelidikan berimpak tinggi dan inovasi yang bernilai kormesial.

Membangunkan dan menawarkan program - program akademik dan eksekutif yang menyokong pembelajaran berterusan dan sepanjang hayat.

Membangunkan kepelbagaian jaringan kerjasama di peringkat nasional dan antarabangsa.

Objektif


1. Melahirkan modal insan profesional yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan berdaya saing dalam kepelbagaian bidang.

2. Melahirkan modal insan yang bernilai murni, mempunyai kemahiran komunikasi beretika dan bertanggungjawab dalam amalan.

3. Melahirkan modal insan yang berfikiran secara kritis,kreatif dan inovatif dalam menterjemahkan maklumat dan meneruskan budaya pencarian ilmu sepanjang hayat

4. Menyediakan modal insan profesional berkeboleh pasaran global yang berupaya ceburkan diri dalam pelbagai bidang.

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain