PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
Universiti Malaysia Kelantan

MUAT TURUN PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH


# Repositori Muat Turun
1 ACADEMIC REGULATIONS FOR GRADUATE STUDIES BY RESEARCH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2022

UNIVERSITIES AND UNIVERSITY COLLEGES ACT 1971

CONSTITUTION OF UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2010

ACADEMIC REGULATIONS FOR GRADUATE STUDIES BY RESEARCH UNIVERSITI MALAYSIA KELANTAN 2022

Muat Turun
2 Publications Requirement

Graduation Requirement For Research Mode Programme

Semester 2, Academic Session 2019/2020 And Onwards

Muat Turun
3 Guideline Academic 2017
Muat Turun
4 Postgraduate Supervision
Muat Turun
5 Publications Requirement

Graduation Requirement For Research Mode Programme

Semester 1, Academic Session 2017/2018 - Semester 1, Academic Session 2019/2020 

Muat Turun
6 Publications Requirement

Graduation Requirement For Research Mode Programme

Semester 1, Academic Session 2013/2014 - Semester 2, Academic Session 2016/2017

Muat Turun
7 Thesis Guideline Academic 2022
Muat Turun
8 Thesis Guideline Academic 2013
Muat Turun
9 SOP-1. PERMOHONAN KEMASUKAN PASCASISWAZAH (TAWARAN PENUH)
Muat Turun
10 SOP-3. PERMOHONAN KEMASUKAN PASCASISWAZAH
Muat Turun
11 SOP-4. PERMOHONAN KEMASUKAN PELAJAR PASCASISWAZAH YANG TIDAK MENCAPAI SYARAT KELAYAKAN MINIMUM
Muat Turun
12 SOP-5. PERMOHONAN SURAT RASMI
Muat Turun
13 SOP-6. PERMOHONAN PENANGGUHAN KEMASUKAN PASCASISWAZAH
Muat Turun
14 SOP-7. PROSES PENDAFTARAN PELAJAR BAHARU
Muat Turun
15 SOP-8. PROSES PENDAFTARAN PELAJAR KANAN
Muat Turun
16 SOP-9. PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN
Muat Turun
17 SOP-10. PERMOHONAN TUKAR STATUS PENGAJIAN
Muat Turun
18 SOP-11. PERMOHONAN LANJUT TEMPOH PENGAJIAN
Muat Turun
19 SOP-12. PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM ATAU BIDANG PENGAJIAN
Muat Turun
20 SOP-13. PERMOHONAN PERTUKARAN TAJUK PENYELIDIKAN
Muat Turun
21 SOP-14. PERMOHONAN PERTUKARAN ATAU PENGGUGURAN PENYELIA
Muat Turun
22 SOP-15. PERMOHONAN PELANTIKAN BAHARU PENYELIA UTAMA ATAU BERSAMA ATAU LAPANGAN ATAU LUAR
Muat Turun
23 SOP-16. PERMOHONAN TARIK DIRI DARI PENGAJIAN
Muat Turun
24 SOP-17. PROSES PENAMATAN PENGAJIAN PELAJAR KERANA TIDAK MEMPERBAHARUI SEMESTER PENGAJIAN (TIDAK MENDAFTAR)
Muat Turun
25 SOP-18. PROSES PENAMATAN PENGAJIAN PELAJAR KERANA TAMAT TEMPOH PENGAJIAN
Muat Turun
26 SOP-19. PERMOHONAN RAYUAN KE ATAS PEMBERHENTIAN
Muat Turun
27 SOP-20. PENGHANTARAN NOTIS TESIS ATAU PELANTIKAN PD PL
Muat Turun
28 SOP-21. PROSES PENGHANTARAN TESIS (6 SALINAN)
Muat Turun
29 SOP-22. PERSIAPAN SEBELUM VIVA
Muat Turun
30 SOP-23. PENGENDALIAN SEMASA PEPERIKSAAN LISAN (VIVA- VOCE)
Muat Turun
31 SOP-24. PENGHANTARAN PEMBETULAN TESIS
Muat Turun
32 SOP-25. PROSES PENGHANTARAN TESIS AKHIR
Muat Turun
33 SOP-26. PENGHANTARAN LAPORAN KEMAJUAN PENYELIDIKAN PELAJAR PASCASISWAZAH
Muat Turun
34 SOP-27. PROSEDUR SESI VIVA MENGGUNAKAN PLATFORM ONLINE
Muat Turun

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain