PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH
Universiti Malaysia Kelantan

PIAGAM PELANGGAN


PELAJAR

Menyediakan perkhidmatan yang berkualiti sepanjang pengajian pelajar dalam melahirkan pelajar pascasiswazah yang berjaya dalam pengajian mereka

 

FAKULTI

Membantu fakulti dalam pengurusan berkaitan pengajian pascasiswazah agar selaras dengan peraturan akademik berkuatkuasa

 

MASYARAKAT

Menjadikan universiti relevan kepada masyarakat disamping meningkatkan sosioekonomi, budaya dan pengukuhan jati diri, bangsa dan negara, serta memastikan industri menjadi rakan pintar meningkatkan penjanaan ekonomi dan pewujudan peluang pekerjaan para graduan.

 

ADUAN

Mengesahkan penerimaan aduan, cadangan dan/ atau pertanyaan berkaitan perkhidmatan universiti dan PPS dalam tempoh 24 jam. Mengambil tindakan terhadap aduan, cadangan dan/ atau pertanyaan berkaitan perkhidmatan tidak melebihi tujuh(7) hari bekerja.

LANGGAN BERITA

Langgan dan dapatkan berita terkini mengenai kami, dan lain-lain