Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Perakuan Akreditasi

KLUSTER SAINS
FAKULTI INDUSTRI ASAS TANI (FIAT) 
 Penyelidikan Bidang Pengajian Nombor Pendaftaran MQA

Doktor Falsafah

Sarjana Sains

Keusahawanan Teknologi Pertanian

Bioteknologi Pertanian

Teknologi Pembangunan Produk

Sains Peternakan

Akuakultur

Jaminan Makanan

Teknologi Pertanian

Perniagaan Tani

Agronomi

Pengurusan Haiwan Perosak

Mikologi Tumbuhan

Patologi Tumbuhan

Hortikultur

Pembiakan Tumbuhan

Sains Rumpai

Teknologi Lepas Tuai

Sains Tanah

Bioteknologi Tumbuhan

Nutrisi Haiwan

Nutrisi Akuakultur

Reproduksi dan Pembiakbakaan Haiwan

Sains Tanaman Foraj dan Foder

Sains Poultri

Sains dan Teknologi Tenusu

Bioteknologi Industri

Bioteknologi Molekul

MQA/FA6223

MQA/FA6222

FAKULTI SAINS BUMI (FSB) 
Penyelidikan  Bidang Pengajian  Nombor Pendaftaran MQA

 Doktor Falsafah

Sarjana Sains

Geosains

Pengurusan Sumber Asli

Sains Kelestarian

MQA/FA6221

MQA/FA6220 

FAKULTI PERUBATAN VETERINAR (FPV) 
Penyelidikan   Bidang Pengajian  Nombor Pendaftaran MQA

Doktor Falsafah

Sarjana 

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi 

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi 

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi 

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi 

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi 

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi 

Patologi

Nutrisi

Anatomi

Mikrobiologi

Parasitologi

Fisiologi 

MQA/FA6215

MQA/FA6214 

 

KLUSTER SENI
PUSAT PENGAJIAN BAHASA & PEMBANGUNAN INSANIAH (PBI)
 Penyelidikan Bidang Pengajian Nombor Pendaftaran MQA

Doktor Falsafah

Sarjana

Pengajian Sejarah dan Peradaban

Pembangunan dan Pendidikan Nilai

Psikologi Industri Organisasi

Agama dan Kontemporari

Kerja Sosial

Pengajian Bahasa

Komunikasi 

MQA/FA6219

MQA/FA6218

FAKULTI TEKNOLOGI KREATIF & WARISAN (FTKW) 
Penyelidikan  Bidang Pengajian  Nombor Pendaftaran MQA

 Doktor Falsafah

Sarjana

Pengajian Warisan

Tekstil dan Fesyen

Rekabentuk Produk

Multimedia

Komunikasi Visual 

MQA/FA6217

MQA/FA6216

FAKULTI KEUSAHAWANAN & PERNIAGAAN (FKP)
Penyelidikan   Bidang Pengajian  Nombor Pendaftaran MQA

Doktor Falsafah

Sarjana 

Pengurusan

Kewangan

Perakaunan

Peruncitan

Perdagangan

Keusahawanan Kesihatan

Hospitaliti

Pelancongan 

MQA/FA6213

MQA/FA6212