Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Peperiksaan: Notis Penyerahan

Panduan kepada Penyediaan, Penyerahan dan Peperiksaan Tesis

Panduan ini bertujuan untuk membantu pelajar lepasan ijazah dalam penyediaan dan penyerahan tesis. Ia membincangkan tentang format dan penulisan tesis konvensyen. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pelajar untuk memastikan tesis beliau mematuhi Garis Panduan. Tesis yang tidak mengikut format yang ditetapkan akan ditolak.

Notis Penyerahan Tesis

  • a) Pelajar perlu memaklumkan CPS sekurang-kurangnya tiga (3) bulan sebelum penyerahan tesis. Pemberitahuan boleh dilakukan dengan menggunakan borang yang ditetapkan (Klik di sini).
  • b) Sekiranya penyerahan tesis lewat lebih daripada enam (6) bulan, pelajar akan dikehendaki menyerahkan semula borang notis penyerahan tesis.