Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Syarat Minimum Kemasukan: Ijazah Sarjana (Mod Penyelidikan)

Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian (PNGK > 2.75) dari Industri Pengajian Tinggi Awam atau Luar negara yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf dengannya dan yang diterima oleh Senat Universiti.

Walau bagaimanapun, seseorang pemohon yang mempunyai kelayakan yang lain boleh juga diberi pertimbangan sekiranya beliau mempunyai pengalaman dalam penyelidikan yang sesuai serta dapat menunjukan kebolehan mengikuti Pengajian Siswazah