Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Syarat Minimum Kemasukan : Doktor Falsafah

Ijazah Sarjana dari Institusi Pengajian Tinggi Awam atau luar negara yang diiktiraf atau kelayakan yang setaraf denganya dan yang diterima oleh Senat Universiti.

Senat Universiti boleh membenarkan seseorang calon yang mempunyai Ijazah Falsafah setelah melalui proses penilaan yang ditetapkan oleh Universiti.