Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Peperiksaan: Penyerahan Tesis

Penyerahan Tesis (6 salinan)

  • a) Tesis hanya dapat dikemukakan untuk penilaian semasa tempoh pencalonan (pelajar hendaklah memenuhi tempoh minimum semester). Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab pelajar untuk memastikan bahawa status pelajar masih aktif.
  • b) Pelajar perlu mengemukakan enam (6) salinan berjilid lembut dengan borang penyerahan tesis kepada PPS (klik di sini).
  • c) PPS tidak akan menerima tesis yang tidak mengikut format yang ditetapkan.