Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Objektif

  1. 1. Melahirkan modal insan profesional yang berpengetahuan tinggi, berkemahiran dan berdaya saing dalam kepelbagaian bidang.
  2. 2. Melahirkan modal insan yang bernilai murni, mempunyai kemahiran komunikasi beretika dan bertanggungjawab dalam amalan.
  3. 3. Melahirkan modal insan yang berfikiran secara kritis,kreatif dan inovatif dalam menterjemahkan maklumat dan meneruskan budaya pencarian ilmu sepanjang hayat
  4. 4. Menyediakan modal insan profesional berkeboleh pasaran global yang berupaya ceburkan diri dalam pelbagai bidang.