Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Kadar Yuran: Separuh Masa

 Fakulti Sarjana (5 Semester) 

Doktor Falsafah

(8 Semester)

 Tempatan Antarabangsa  Tempatan  Antarabangsa
Fakulti Keusahawanan dan Peniagaan RM9,620.00 RM16,370.00 RM13,070.00 RM24,270.00
Fakulti Teknologi Kreatif dan Warisan RM9,620.00 RM16,370.00 RM13,070.00  RM24,270.00 
Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah RM9,620.00 RM16,370.00 RM13,070.00  RM24,270.00 
Fakulti Industri Asas Tani RM10,120.00  RM17,120.00  RM13,870.00 RM25,470.00 
Fakulti Sains Bumi RM10,120.00  RM17,120.00  RM13,870.00  RM25,470.00 
Fakulti Perubatan Veterinar RM10,620.00  RM17,870.00  RM15,470.00  RM27,870.00