Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

Tesis 3 Minit

Tesis Tiga minit (3MT ™) adalah satu pertandingan komunikasi penyelidikan yang dibangunkan oleh University of Queensland. Pertandingan ini membangunkan akademik, persembahan, dan kemahiran komunikasi penyelidikan dan menyokong pembangunan kapasiti pelajar dengan berkesan untuk menerangkan penyelidikan mereka dalam bahasa yang sesuai oleh mereka yang bijak tetapi bukan pakar.

Kelayakan

Pada masa ini, pelajar pasca siswazah yang mendaftar dalam pelbagai bidang di Universiti Malaysia Kelantan akan layak untuk mengambil bahagian dalam 3MT ™. Kerja pembentangkan mesti dijalankan di Universiti Malaysia Kelantan - bukan dari ijazah sebelumnya dan sepatutnya berada di peringkat akhir.

Peraturan

  • • Satu slaid statik tunggal PowerPoint adalah dibenarkan (tiada peralihan slaid, animasi atau 'pergerakan' apa-apa keterangan)
  • • Tiada media elektronik tambahan (contohnya bunyi dan video) dibenarkan
  • • Tiada prop tambahan (contohnya pakaian, alat-alat muzik, peralatan makmal) dibenarkan
  • • Pembentangan adalah terhad kepada 3 minit maksimum, dan pesaing melebihi 3 minit adalah tidak layak
  • • Keputusan panel hakim adalah muktamad